Disclaimer

Door deze blog te bezoeken en/of de op of via deze blog aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

Via de blog huiskopenomteverhuren.nl vind je informatie over investeren in vastgoed en beleggen met als doel financiële onafhankelijkheid te bereiken. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Er kunnen dus geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel de informatie op deze blog zorgvuldig wordt samengesteld en gebruik maakt van betrouwbaar geachte bronnen kan huiskopenomteverhuren.nl niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. Huiskopenomteverhuren.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze blog uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de blog huiskopenomteverhuren.nl staan links naar websites, producten en diensten van derden, huiskopenomteverhuren.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij huiskopenomteverhuren.nl. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van huiskopenomteverhuren.nl. Uiteraard mag je informatie van deze blog wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Huiskopenomteverhuren.nl heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze blog aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze blog en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van huiskopenomteverhuren.nl.